Prednášky a školenia pre univerzity a vzdelávacie inštitúcie - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

V ANAFRE radi školíme a podporujeme mladých sľubných nadšencov v oblasti IT, či už ide o informačnú bezpečnosť alebo povedomie o svete (nielen) serverového hardvéru. Vedúci katedry informatiky prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. videl príležitosť prakticky naučiť svojich študentov študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy niečo o poriadnom hardvéri, s ktorým budú často prichádzať do kontaktu, a ukázať im príťažlivú stránku vendor-unlocked technológií.

S radosťou sme prijali jeho pozvanie predstaviť naše portfólio a služby a 24. 5. 2023 sme sa vydali so SK tímom ANAFRA do Liptovského Mikuláša robiť to, čo je nám také prirodzené - prenášať vedomosti a špeciality zo zákulisia serverového hardvéru. Členovia katedry, ako aj jej študenti, nás privítali s veľkým očakávaním a vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru plnú uniformovanej disciplíny. Všetko bolo zo strany katedry tak dobre zorganizované, že nám dokonca pomohli s dopravou ťažkých serverov na miesto prednášky.

V niekoľkých prezentačných blokoch sme sa venovali nasledujúcim témam:

  • Predstavenie spoločnosti ANAFRA — história, hodnoty a vízia spoločnosti, realizované projekty, nové vlastné TIER III dátové centrum, stručné zoznámenie s našimi oblasťami činnosti a cenovou politikou.
  • Vendor-locked vs. vendor-unlocked serverové technológie — rozdelenie týchto typov technológií, príklady výrobcov a výhody a nevýhody jednotlivých typov.
  • Serverové portfólio ANAFRASupermicro, ASUS, ASRock Rack, GIGABYTE, Tyan, Fujitsu, ale aj Huawei, Lenovo, DELL, HPE a ďalšie. Zoznámenie s výhodami, nevýhodami a tiež príkladmi nasadenia v praxi. Samozrejmosťou sú aj serverové komponenty všetkého druhu.
  • Software-defined storage — Hovorili sme tiež o výhodách a využití softvérovo definovaných úložísk ako sú CEPH, Qumulo, WekaIO alebo Open-E, ktoré nielen dodávame, ale aj implementujeme.
  • Praktická časť — V tejto časti mali poslucháči možnosť fyzicky sa dotknúť rôznych druhov serverov a klásť otázky. A niektoré otázky nám poriadne zamotali hlavu, boli naozaj rôznorodé, od cien chladičov po hmotnosti pamäťových modulov RAM.

"Prezentácií sa zúčastnili príslušníci Katedry informatiky a študenti študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy.

Novou informáciou pre nás bolo aj predstavenie spoločnosti ANAFRA, jej história, pôsobenie a portfólio. Zaujímavé z tohto pohľadu boli aj realizované projekty pre niektoré spoločnosti - MO ČR, ESET, UK BA. Veľmi zaujímavá je pre nás aj cenová politika spoločnosti ANAFRA. Nemenej zaujímavá je platforma serverových riešení s možnosťami a variabilitou zostáv od výrobcov a tiež samotné technologické riešenia fy Supermicro.

V každom prípade pre nás značný prínos a poznanie, čo by mohlo vyústiť do budúcej spolupráce pri riešení vedeckovýskumných projektov a zámerov šitých na mieru v rámci nášho pracoviska. Ešte raz ďakujeme za prezentáciu a informácie."

Shrnil prednáškový deň vedúci katedry prof. Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc.

Ešte raz ďakujeme za srdečné prijatie a veríme v ďalší rozkvet spolupráce.