Dnes patria dáta medzi najdôležitejšie aktíva firiem a preto by sa im malo venovať primeraná pozornosť. Zálohovanie údajov už nie je len jednorazovým kopírovaním na prenosný disk do šuplíka raz týždenne. Hrozba pre údaje prichádza nielen vo forme fyzického zlyhania úložiska, ale musíme počítať aj s možnosťou ľudských chýb, softvérových chýb, ransomware útokov, hackerovských útokov a dokonca aj neoprávneného zásahu štátnych orgánov.

Staré IT príslovie hovorí: "Ľudia sa delia na tých, čo zálohujú, a tých, čo ešte len prídu o svoje dáta."

Vhodný plán zálohovania by mal zohľadňovať všetky možnosti a zároveň odzrkadľovať povahu údajov a finančné možnosti spoločnosti. Medzi kľúčové parametre plánu zálohovania patrí množstvo zálohovaných údajov, ich zmena v čase a s tým súvisiaca frekvencia zálohovania (tzv. RPO - Recovery Point Objective), kapacita pripojenia k dátovým zdrojom a čas obnovenia údajov (RTO - Recovery Time Objective).

Zálohy možno vykonávať rôznymi spôsobmi, od jednoduchého kopírovania jednotlivých súborov po vytváranie blokových snapshotov celých filesystémov. Môžu sa využívať nástroje poskytovateľov konkrétnych úložísk alebo nástroje tretích strán. Každý nástroj má svoje výhody a nevýhody a neexistuje univerzálny nástroj, ktorý by optimálne riešil všetky dôvody zálohovania. Správny plán zálohovania zohľadňuje nielen fakt, že redundancia údajov nie je zálohovanie, ale aj skutočnosť, že samotný proces zálohovania môže zlyhať. Údaje by mali byť uložené na minimálne 3 oddelených miestach:

  • samotné úložisko so zálohovaním proti zlyhaniu (typicky RAID),
  • online záloha pre okamžité obnovenie,
  • offline záloha umiestnená na oddelenom mieste, bez online možnosti poškodenia.

Na optimalizáciu rýchlosti zálohovania a množstva prenášaných údajov sa využívajú inkrementálne a diferenciálne zálohy. Veľmi často prehliadaným postupom je testovanie záloh. Pravidelne by sa malo vykonať obnovenie údajov v rámci zálohovacieho riešenia a overiť, že všetky zálohované údaje sú dostupné a platné a že obnovenie neprebieha s chybou.

Na otázku, aký plán zálohovania zvoliť, neexistuje jednoznačná odpoveď. Vždy je potrebné poznať špecifiká zákazníka a jeho údajov a navrhnúť pre ne prispôsobené riešenie. Ak nie ste istí, či vaše zálohovanie spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, alebo ak máte správne nastavený plán zálohovania a plán obnovenia po havárii, neváhajte nás kontaktovať. ANAFRA vám ochotne pomôže.