Náš tím sa zúčastnil konferencie Supermicro, ktorá sa konala v Berlíne dňa 11. 10. 2019. Supermicro pozvalo odborníkov zo svojej americkej a európskej divízie, aby predstavili novinky viac ako 600 partnerom Supermicro, vrátane nášho tímu ANAFRA.

Všetkých účastníkov privítal prezident európskej divízie Supermicro, pán Perry Hayes, ktorý predstavil rast spoločnosti za posledný rok aj v histórii. Potom slovo prevzal Vik Malyala, aplikačný inžinier a obchodný vývojár pre Supermicro, ktorý hovoril o neustále sa vyvíjajúcej infraštruktúre dátových centier, nových optimalizačných platformách a smere, ktorým chce Supermicro pomôcť životnému prostrediu prostredníctvom programu We keep IT green. Potom nasledovali páni Don Clegg zo San Jose, senior viceprezident celosvetového obchodného tímu a Michael McNerney, viceprezident marketingu, ktorí odhalili nové stratégie pre úsporu zdrojov a zníženie zaťaženia životného prostredia neustálym nárastom počtu dátových centier po celom svete.

Po krátkej prestávke na kávu sa prednášky rozdelili do troch miestností, kde experti z celého sveta hovorili o novinkách v rôznych oblastiach technológií od úložných systémov cez portfólio GPU systémov pre bežné transkódovanie signálu po komplexné výpočtové servery pre AI a neurónové siete a bolo tiež predstavené kompletné dátové centrum infraštruktúry. Účastníci mohli počúvať a dokonca aj fotografovať novinky z portfólia blade a twin architektúry. Supermicro tiež pozvalo partnerov ako Intel, Canonical, Pansas, Western Digital alebo Red Hat.

Medzi tým vystúpil Sheshaprasad Krishnapura, technický riaditeľ spoločnosti Intel, od ktorého zaznela veľmi zaujímavá informácia - niekoľko veľkých dátových centier Intelu je plne vybavených infraštruktúrou Supermicro Blade, ako ideálnym riešením pre úsporu zdrojov a maximálny výpočtový výkon. Bolo teda príjemným prekvapením, že Intel a Supermicro spolupracujú v takomto rozsahu. Venoval sa tiež novému trendu a vývoju disagregovaných serverov, kde sú časti servera modulárne, čo opäť prináša finančné úspory, ako aj redukciu uhlíkovej stopy a odpadu.

Prednášajúci experti sa tiež venovali rozvoju edge computingu a účastníci mali možnosť počúvať o rozvoji sietí 5G, inteligentných miest a neustále sa prehlbujúcej potrebe pre IoT technológie. Nakoniec nemohla chýbať prednáška o stále populárnejšej serverovej platforme založenej na procesoroch AMD EPYC ROME pre fanúšikov technológií AMD. Každý mal tiež priestor na voľnú diskusiu s tými najvyťaženejšími osobami zo vedenia Supermicro a získať veľa know-how a inšpirácie.

Ak máte záujem o viac informácií, ktoré sú naozaj obsiahle, obráťte sa na svojho obchodníka a opýtajte sa, čo vás zaujíma.