Rast zisku na jednu akciu (odhadovaný pre nasledujúci fiškálny rok oproti súčasnému fiškálnemu roku) je dôležitý pre získanie súčasnej hodnoty spoločnosti a budúcej ziskovosti.

Nasledujúce tri spoločnosti pôsobiace v oblasti počítačového hardvéru majú najväčší predpoklad pre budúci nárast ziskov podľa agentúry SmarTrend.

Jedná sa o spoločnosti Supermicro, Stratasys (špecializácia na tlač a výrobu 3D modelov) a Apple. EPS (Earnings Per Share) je ukazovateľ hodnoty, ktorý nám určuje, akým smerom sa akcie budú vyvíjať. Všeobecne platí, že čím vyššie je percento tohto ukazovateľa, tým vyššie budú očakávané výnosy za jednu akciu v budúcnosti. Supermicro sa môže pochváliť najvyššou hodnotou ukazovateľa EPS s predpokladaným rastom ziskov o 34,3 %. Supermicro nasleduje Stratasys s 18,1 % a na treťom mieste je spoločnosť Apple s 16,1 %.