Dnešné servery zahrievajú bývalý brownfield v centre mesta.

Dlhodobo nevyužívaný objekt v centre mesta ožíva novým životom. Z čistiarne priemyselných odpadových vôd pre farbárenský závod LOANA v Rožnove pod Radhoštěm sa stal moderný odborný pracovný priestor a spoľahlivá základňa pre moderné IT technológie.

Rožnov pod Radhoštěm, 23. marca 2023 - spoločnosť ANAFRA slávnostne otvorila prvú verejnú dátovú centrálu v Rožnove pod Radhoštěm. Vyniká tímom viac ako 70 profesionálov v oblasti IT, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie údajov stovkám spoločností nielen z Českej republiky, ale aj z Poľska, Slovenska, Nemecka a zámoria. Podujatia sa zúčastnili významní regionálni politici, zástupcovia českej akademickej sféry a predstavitelia nadnárodných spoločností.

Nová budova ANAFRA je v mnohých ohľadoch výnimočná. V dvoch podzemných podlažiach sa nachádza vysoko zabezpečené dátové centrum. V piatich nadzemných podlažiach je moderné pracovné prostredie s vybavením pre výrobu serverov, ktoré ANAFRA dodáva tisícom zákazníkom z celého sveta každý rok. Ovládanie svetiel, okenia, teploty a vzduchotechniky je plne automatizované a optimalizované, čo prispieva nielen k ekologickému prevádzke, ale aj k pohodliu používateľov.

Na rozdiel od tradičných dátových centier, ktoré nevyužívajú odpadové teplo z technológií, má ANAFRA redundantné chladenie, ktoré zabezpečuje aj nadbytočný odběr odpadového tepla pre vykurovanie celej budovy. K tomu patrí aj fotovoltaická elektráreň na streche. V dátovom centre sú nainštalované technológie pre zálohové napájanie vrátane motorgenerátora, ktorý zabezpečuje prevádzku až 1500 serverov v prípade výpadku dvoch nezávislých elektrických zdrojov. Konektivita dátového centra je riešená niekoľkými fyzicky a geograficky nezávislými optickými trasami. Dátová sieň je tiež vybavená systémom hasenia požiaru inertným plynom, ktorý požiar uhasí bez poškodenia inštalovanej serverovej technológie. Konektivita dátového centra je riešená niekoľkými fyzicky a geograficky nezávislými optickými trasami.

"Investícia prekračujúca 100 miliónov Kč v centre Rožnova pod Radhoštěm je výnimočná nielen svojím rozsahom, ale aj použitými modernými technológiami. Chceli sme vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, budova je plne vzduchotechnicky vetraná. Na najvyššom poschodí sa nachádza denná miestnosť s terasou so vysádzaním stromov, kríkov a trvaliek. Automatizácia budovy, zelená terasa a využitie odpadového tepla z dátového centra na vykurovanie budovy ilustrujú spôsob, akým premýšľame o zmysluplnom využívaní zdrojov, a to nielen v našom objekte, ale aj pri návrhu serverových riešení pre našich zákazníkov." opisuje unikátny koncept Ing. Jan Franc, jednatel spoločnosti.

Pôvodná čistiarňa priemyselných odpadových vôd prešla kompletnou rekonštrukciou a pridali sa tri nadzemné podlažia so zelenou terasou a výhľadom na prírodnú krásu pohoria Beskydy. V duchu tradície a s úctou k regiónu Valašsko majú zasadacie miestnosti dokonca názvy okolitých hôr Lysá, Radhošť a Soláň. Dominantou je najväčšia zasadacia miestnosť s spoločenskou sálou na 5. poschodí, vhodne nazvaná Tanečnica.

Ing. Franc tiež zdôraznil, že spoločnosť ANAFRA plánuje ďalej posilňovať existujúcu spoluprácu s univerzitami a miestnymi školami. Okrem poskytovania kvalitného serverového hardvéru a služieb chce mať ANAFRA vďaka svojej firemnej identite "Prijímame zodpovednosť za vaše IT" aj významný spoločenský rozmer. Preto už teraz organizuje podujatia a prednášky nielen pre svojich zákazníkov, ale aj pre širokú verejnosť v oblastiach ako je ochrana citlivých údajov, prevencia proti hackerom alebo ako sa orientovať v pojme cloud.


Odozvy hostí sú všeobecne pozitívne a veľmi si vážime ich milé slová, ako aj dlhodobú spoluprácu. Táto dôvera je ukazovateľom toho, že všetci naši kolegovia sú odborníci vo svojom odbore a každý z nich má na srdci našu firemnú identitu — prijať zodpovednosť za IT našich zákazníkov.