Dnešnou referenciou by sme Vám chceli ukázať pridanú hodnotu serverov od Supermicro v zákazkách, kde sa kladie dôraz na čo najvyšší výkon a kapacitu pri danom rozpočte. Pri podobných výberových konaniach sa zväčša stretávame s konkurenčnými servermi značiek DELL, HP a Fujitsu, kde si zákazník pripláca za značku a pritom stráca výhody otvorenej platformy.

Česká pirátska strana nás oslovila v rámci interného výberového konania na dodávku dvoch serverov do existujúcej infraštruktúry. Už predtým sme tejto inštitúcii dodávali iný hardvér a zákazník bol s ním spokojný, preto sme boli zaradení aj do tohto výberového konania. Predmetom zákazky bolo dodanie dvoch identických serverov v hodnote maximálne 2-krát 80 000 Kč vrátane DPH. Servery majú slúžiť pre statické a dynamické webové prezentácie, úložisko Nextcloud a ďalšie aplikácie v oddelených virtuálnych súkromných serveroch (VPS). Hlavnými parametrami okrem ceny boli veľkosť skrine 1U so dvoma fyzickými procesormi s 8 jadrami, minimálne 32 GB RAM a dostatočný počet voľných slotov pre disky s možnosťou budúceho rozšírenia. Kompletné podmienky výberového konania si môžete pozrieť na webovej stránke Českej pirátskej strany.

servery pro pirátskou stranu

Nabídku spoločnosti ANAFRA s.r.o. sme predložili vo dvoch variantoch. Tie boli založené na základných doskách so dvomi procesormi Intel Xeon E5-2620 v4 a skrini s podporou 10 diskov hot-swap. Vyherná verzia bola osadená 64 GB RAM a redundantným zdrojom, najmä však so zárukou 3 roky NBD. Záruka, reference a spoľahlivosť produktov od Supermicro boli nakoniec rozhodujúcimi faktormi pri výbere dodávateľa.

Supermicro ľahko prekonal konkurenčné značky DELL a HP nielen cenou, ale predovšetkým kvalitou dodaných komponentov, ich zárukou a tiež rýchlosťou dodania. Servery boli odovzdané zákazníkovi v lehote desiatich dní, čo bolo súčasťou požiadaviek. Kompletné vyhodnotenie nájdete na webovej stránke Českej pirátskej strany.

Pirátskej strane prajeme veľa uložených dát a úspešne spracovaných procesov na serveroch od Supermicro. Vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť.

Verzte nám, že nepreferujeme žiadnu konkrétnu politickú stranu.

server pro pirátskou stranu - detail