Prevádzka každého súdobého projektu vyžaduje masívnu podporu informačných technológií. Pre projekte s cieľom vybudovania výskumných pracovísk to platí dvojnásobne. Zámerom investora bolo vybudovať rozsiahly polyfunkčný komplex s užitou plochou objektu presahujúcou 4000 m2, ktorý bude svojou koncepciou a nadčasovými technológiami na európskej úrovni.

Naším zadaním od investora bolo vypracovať návrh technického riešenia a vybudovanie serverovne priamo v objekte novej výstavby. Na základe prevedenej analýzy potrieb investora sme navrhli odpovedajúci koncept tak, aby bola zabezpečená najvyššia možná technologická úroveň.

Dostupná v túto dobu a zároveň nebol preskočený rozpočet projektu. Riešenie zahŕňalo návrh umiestnenia v objekte, technologické riešenie čiastkových dotknutých profesií (stavba, napájanie, chladenie, sieťová infraštruktúra, serverové technológie) s ohľadom na vysokú dostupnosť, bezpečnosť a možnosť ďalšieho rozšírenia v budúcnosti.

Výsledkom je moderná dátová sála s minimálnou dostupnosťou Tier III. Konektivita je zaistená z dvoch fyzicky a geograficky nezávislých optických trás s priepustnosťou 40Gbps a 10Gbps. Napájanie a chladenie dátového centra je v redundantnom režime n+1, vrátane niekoľko stupňového zabezpečenia a protipožiarnej ochrany ekologickým plynom. Kvalitným a spoľahlivým technickým riešením patrí toto dátové centrum medzi moderné zázemie v ČR i pre najnáročnejšie projekty.

Parametre vybudovaného dátového centra

 • Minimálna dostupnosť Tier III
 • Plocha 150 m2
 • Uzamykateľné 19“ rackové skine 45U s možnosťou postupného rozširovania
 • Redundantné zálohové napájanie (UPS, dieselagregát, vlastná transformácia)
 • Dve fyzicky a geograficky nezávislé optické trasy s priepustnosťou 40Gbps a 10Gbps
 • Napájanie a chladenie dátového centra v redundantnom režimu n+1 s možnosťou navýšenia výkonu
 • Niekoľko stupňové zabezpečenie prístupu a protipožiarnej ochrany ekologickým plynom

V súvislosti s dodávkou sme poskytli tiež tieto služby:

 • Návrh technického riešenia serverovne vrátane zapracovania do projektovej dokumentácie pre vykonanie stavby
 • Výber dodávateľa konektivity v internom VK, účasť na jednaniach, presadenie záujmu a potrieb investora vrátane zaistenia následnej implementácie
 • Koordinácia vykonania stavby, technický dozor nad dielčou častou výstavby súvisiaci so serverovňou
 • Migrácia stávajúcej serverovej technológie investora do novej serverovne.

 

Celková hodnota projektu: viac ako 10 mil. Kč bez DPH
Obdobie realizácie:
2012 - 2015