Audity IT


Predmetom auditu IT infraštruktúry je predovšetkým zistenie súčasného stavu IT vo Vašej spoločnosti.

Rozsah auditu Vám na základe Vašich potrieb pripravíme na mieru. Spravidla sa jedná o tieto odborno-technické činnosti:

  • zistenie základnej topológie siete
  • analýza serverovej a sieťovej technológie
  • zistenie používaného SW a spôsobu jeho licencovania
  • vypracovanie „passportu“ pre každú počítačovú stanicu (jej HW/SW konfigurácie)
  • posúdenie bezpečnostných rizík
  • vykonanie certifikovaného merania siete

Pri audite zisťujeme nie len tvrdé metriky, ale zároveň tiež mäkké, ktoré vychádzajú zo spätnej väzby užívateľov. Analyzujeme tiež bezpečnosť IT, ochranu užívateľských dát a nakladanie s firemnými dátami.

Zo získaných informácií je spracovaná audítorská správa. Na základe týchto podkladov Vám pripravíme návrh opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie dlhodobej funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti IT infraštruktúry. Navrhnuté riešenie Vám pomôžeme realizovať a odstrániť identifikované riziká.

Technológie v IT sa veľmi rýchle menia a potreba realizovať audit IT nemusí nastať iba pri akútnom probléme, ale je dôležité v čase overovať, či Vám súčasný stav zaistí funkčné, udržateľné a bezstarostné IT.