Budovanie dátových sietí


Súčasťou každej kancelárie, komerčného objektu či domácnosti je dátová sieť. Základom ekonomického a funkčného riešenia je kvalitný projekt spracovaný na základe Vašich potrieb. Pomôžeme Vám ich identifikovať a dohliadneme na často opomínané súčasti zadaní, ktoré sú veľmi dôležité pre dlhodobú udržateľnosť a ďalší rozvoj dátovej siete.

Spracujeme projekt dátovej siete, vykonáme realizáciu a následne so správou siete príjmeme zodpovednosť za jej funkčnosť.

Pri realizácii projektov malých, stredných či veľkých výrobných spoločností alebo pri budovaní dátových centier sme získali dlhoročné skúsenosti, ktoré neustále rozvíjame. Pri návrhu či následnej realizácii používame metalické, optické a bezdrôtové (Wi-Fi) spoje vrátane riešení aktívnych sieťových prvkov (router, firewall, switch, atď.).

Kamerové systémy

Kompletné riešenie poskytujeme v podobe dohľadových a dochádzkových systémov. Implementujeme a spravujeme bezpečnostné kamery a súvisiacu infraštruktúru, vrátane aplikačných integrácií a ďalšieho spracovania dát (analýza pohybu, identifikácia objektov, atď.).

  • Navrhnutie systému na mieru
  • Výber vhodného riešenia
  • Inštalácia dohľadového či dochádzkového systému
  • Správa a revízia existujúcich riešení