Nextcloud


Služba ANAFRA Nextcloud Vám poskytuje bezpečné ukladanie súborov a ich zdieľanie medzi členmi tímu. Dáta sú synchronizované výlučne na naše servery, tie spravujú naši systémoví administrátori, ktorí Vám ochotne pomôžu v akejkoľvek situácii. Zabezpečíme Vám dostupnosť aktuálnych dát, na všetkých bežne používaných zariadeniach. ANAFRA Nextcloud bude rásť s Vami bez neúmerného navyšovania ceny, počet užívateľov nemá priamy vplyv na cenu.

Výhody ANAFRA Nextcloud

 • Automatické verziovanie dát - umožňuje návrat k starším verziám súborov
 • Plnú technickú podporu administrátorov ANAFRA
 • Bezpečné zdieľanie dát - vnútri pracovného tímu, na home-office aj so zákazníkmi mimo organizáciu
 • Jednoduchú obnovu a prenos dát - pri havárii desktopu, notebooku, tabletu či mobilu je obnova dát veľmi jednoduchá; na novom zariadení pokračujete v rozrobenej práci za niekoľko minút
 • Automatické zálohovanie - nemusíte riešiť kam a ako často dáta zálohovať, my to za Vás každý deň urobíme; do dvoch geograficky odlišných lokalít
 • Užívateľské oprávnenia a role - možnosť definície vlastných rolí umožňuje jednoduchú správu užívateľov, pričom každý užívateľ / roly môže mať definovaný prístup len ku konkrétnym súborom alebo priečinkom
 • Prijateľné náklady na službu s rastúcim počtom užívateľov - väčšina konkurenčných služieb začína byť pri počte 3 a viac užívateľov veľmi nákladná
 • Dáta sú synchronizované výlučne na naše servery - okrem Vás nebude mať k Vašim dátam či kontaktom nikto prístup
Wikimedia
Siemens
Raiffeisen

Zákazníci najviac oceňujú

 • Služba je poskytovaná len a výhradne na našej vlastnej redundantnej infraštruktúre
 • Platí iba za priestor, nie za počet užívateľov
 • Plná technická podpora administrátorov ANAFRA. Vždy vedia, komu zavolať
 • Neobmedzené množstvo užívateľov s možnosťou definovania rolí a kvót
 • Pokročilé zdieľanie súborov interne aj smerom ku klientom , možnosť časovo obmedzeného zdieľania chráneného heslom
 • Jednoduchý prech od na home-office
 • Bezplatnú migráciu dát a nastavení ANAFRA Nextcloud v rámci služby
 • Garanciu ukladanie dát na servery umiestnené iba v Českej republike
 • Intuitívne ovládanie a veľmi jednoduchú administráciu
 • Synchronizáciu súborov medzi rôznymi zariadeniami a operačnými systémami
 • kompatibilita so všetkými platformami - Windows, MacOS, Linux, Android a iOS
 • Možnosť práce v offline režime
 • České, anglické, slovenské, poľské a ruské jazykovej mutácie
 • Bezpečnosť dát, pokročilé šifrovanie
 • Dáta sú zálohované každý deň do inej lokality
 • GDPR ready

Demo ANAFRA Nexcloud

Zoznámte sa s administráciou ANAFRA Nextcloud:

Koľko stojí ANAFRA Nextcloud

Cenotvorba je založená na objeme využívaných dát a nie počtu užívateľov, čo je na trhu ojedinelé.

Veľkosť zdieľaného dátového úložiska Mesačná cena bez DPH
10 GB 9,9 €
50 GB 16,5 €
100 GB 23,1 €
200 GB 27,5 €
300 GB 31,9 €
400 GB 36,3 €
500 GB 40,7 €
600 GB 45,1 €
700 GB 49,5 €
800 GB 53,9 €
900 GB 58,3 €
1 000 GB 62,7 €
1 500 GB 81,4 €
2 000 GB 101,2 €
2 500 GB 122 €
10 000 GB 427,9 €