Next business day záruky


Pre servery ANAFRA poskytujeme rozšírené záruky typu NBD (next-business-day). Záruky napr. v režimu on-site (u zákazníka) aktuálne držíme stovky serverov na Slovensku, Českej republike či ďalších Európskych zemiach.

Špecifikácia rozšírených záručných podmienok, ktoré je možné zvoliť k serverom Supermicro:

Název záruky Délka záruky Kontakt Popis záruky
Predlžená 3 - 5 rokov 8/5 Reklamácia prebieha štandardne podľa zákona do 30 dní.
NBD v autorizovanom servisnom stredisku 2 - 5 rokov 8/5 Servisný zásah nasledujúci pracovný deň od nahlásenia závady, ktorý je vykonaný v našom servisnom stredisku.
NBD on-site 2 - 5 rokov 8/5 Servisný zásah nasledujúci pracovný deň od nahlásenia závady, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK.
NBD on-site pro IT 2 - 5 rokov 24/7 Servisný zásah nasledujúci pracovný deň od nahlásenia závady, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK. Služba je určená prevažne pre IT špecialistov a vyžaduje aktívnu spoluúčasť technika na strane zákazníka. Služba je výhodná z dôvodu telefonickej dostupnosti 24 hodín denne s možnosťou ihneď diagnostikovať vzniknutú závadu, čím je zaistený správny výber náhradných komponentov pre jej efektívne vyriešenie.
Mission critical pre IT 2 - 5 rokov 24/7 Servisný zásah behom 24 hodín od nahlásenia závady, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK. Služba je určená prevažne pre IT špecialistov a vyžaduje aktívnu spoluúčasť technika na strane zákazníka.
Mission critical 4h pre IT 2 - 5 rokov 24/7 Servisný zásah s vyriešením závady do 4 hodín od nahlásenia, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK. Služba je určená prevažne pre IT špecialistov a vyžaduje aktívnu spoluúčasť technika na strane zákazníka.
Mission critical pre EU 2 - 5 rokov 24/7 Servisný zásah behom 24 hodín od nahlásenia závady, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK. Služba nevyžaduje žiadne úkony zo strany zákazníka.
Mission critical 4h pre EU 2 - 5 rokov 24/7 Servisný zásah s vyriešením závady do 4 hodín od nahlásenia, ktorý je vykonaný v mieste zvolenom zákazníkom po celej SK. Služba nevyžaduje žiadne ďalšie úkony zo strany zákazníka.