Správa IT – IT outsourcing


Prijímame zodpovednosť za IT našich zákazníkov v podobe správy IT infraštruktúry alebo outsourcingu. Uvedomujeme si, že IT je jedným z nástrojov pre realizáciu cieľov a preto vytvárame ideálne zázemie pre prácu. Potenciálne problémy dokážeme nielen vyriešiť, ale tiež im včas predchádzame.

Ponúkame

  • Technická podpora 24/7 administrátormi ANAFRA
  • Riešenie požiadavkou vzdialene alebo on-site
  • Správa serverov a sietí
  • Správa užívateľských zariadení (PC, notebooky, tlačiarne, atď.)
  • Bezpečnostná a licenčná politika
  • Ochrana dát