Microservices


Jedná sa o architektúru aplikácií. Kontajnerizácia je pre nich ideálna. Táto architektúra pozostáva z delenia programu funkčnosťou na samostatné nezávislé aplikácie.

Tieto jednotlivé aplikácie môžu byť prevádzkované samostatne ako takzvané mikroservisy, ktoré medzi sebou komunikujú.

Problémy monolitických aplikácií:

 • Úzko spolupracujúci vývojári
 • Komplexný a objemný kód, ktorý sa nabalí ako snehová guľa v priebehu času
 • Komplexné zapracovanie a zaučenie do vývoja
 • Potreba používať jednu technológiu a nemožnosť veľkých zmien
 • Neefektívne škálovanie vonku
 • Chyba v jednej časti aplikácie ovplyvňuje celú aplikáciu alebo sa prejavuje aj inde
 

Stav pomocou mikroslužby:

 • Nezávislí vývojári alebo tímy
 • Jednoduchosť a jasnosť kódu
 • Ľahké pochopenie malého kódu
 • Dynamické čiastkové zmeny a rozmanitosť technológií v rámci mikroslužby
 • Škálovanie iba potrebných častí aplikácie
 • Chyby v jednej mikroslužby nemôžu ovplyvniť ostatné časti aplikácie

Problémy však vznikajú pri prechode na túto novú architektúru, kde rozdelenie pôvodnej aplikácie a navrhovanie prepojenia jednotlivých mikroslužieb môže byť náročné, ale ANAFRA vám s tým pomôže!

Schéma – monolitická aplikácia

 

Schéma – architektura microservices