Výhody Kubernetes


"Keď už jeden Docker nestačí."

S rastom kontajnerov sa začínajú zvyšovať problémy s kapacitou servera a s ich správou. Bude určite potreba viac serverov s Dockerom na uspokojenie rastúcich potrieb.

Tu nastupujú orchestrátory kontajnerov. Najpopulárnejším a najskôr najužitočnejším je Kubernetes. Vďaka Kubernetes je možné ovládať niekoľko Docker serverov ako jeden veľký Docker.

Okrem iného poskytuje tieto výhody:

  • Optimálne rozloženie zaťaženia medzi jednotlivé Docker servery
  • Rozloženie záťaže medzi kontajnery (load balancing)
  • Automatické škálovanie - optimálne využitie zdrojov a neplýtvanie mimo špičku
  • Vysoká dostupnosť (HA) - v prípade zlyhania jedného servera nie je ovplyvnený beh aplikácií
  • Nie je tu nutnosť výpadku služieb pri škálovaní alebo aktualizáciach

Celé riešenie orchestrizácie Docker serverov Vám poskytneme ako služby, vrátane kompletného managementu. Venujte sa tomu, čo Vás živí, zvyšok nechajte na nás.

Schéma – Kubernetes