Virtuálne servery


Uchopili sme cloudové prostredie i s jeho výhodami a preniesli sme ho do zrozumiteľnej služby virtuálnych serverov. Prevádzkujeme ich výhradne na našej infraštruktúre v dátových centrách v ČR, ktoré spravujú administrátori ANAFRA.

Kľúčové vlastnosti virtuálnych serverov:

 • KVM virtualizácia postavená na technológii Proxmox
 • VPS efektívne využíva výkon fyzického HW len v rozsahu, ktorý skutočne potrebujete
 • Riešenie je odolné proti zlyhaniu HW prvku
 • Škálovatenosť – možnosť upgrade RAM, vCPU alebo kapacity storage – online
 • Infraštruktúra je navrhnutá ako dlhodobo udržateľná (aktualizácia HW, SW) bez obmedzenia prevádzky VM
 • Optimálne vyvažuje potreby zákazníka, dostupnosť služby a cenu za predmetnú službu poskytovaného riešenia
 • VPS sú prevádzkované a spravované výhradne na našej IT infraštruktúre administrátormi ANAFRA

Virtuálny server je možné využívať obdobne ako dedikovaný server, VPS je úplne v správe zákazníka a prostredníctvom administrácie môže pristupovať ku konzole (KVM) a vykonať prípadný reštart.

Administrátori ANAFRA pomáhajú od analýzy potrieb zákazníka, cez inštaláciu operačného systému a aplikácií, až po kompletnú správu serveru, kde prijmeme zodpovednosť za prevádzku projektov zákazníka v podobe služby managed VPS. Virtuálne servery môžu byť prevádzkované s operačným systémom Linux i Windows.

Virtuálny server je možné využívať obdobne ako dedikovaný server, VPS je úplne v správe zákazníka a prostredníctvom administrácie môže pristupovať ku konzole (KVM) a vykonať prípadný reštart. VPS môžeme pomôcť nainštalovať a ponechať ďalšiu správu na zákazníkovi.

Dôvody prečo je ANAFRA správnym partnerom pre virtuálne servery (VPS):

 • Služby prevádzkujeme na značkových serveroch Supermicro
 • Rozumieme veľmi dobre hardwaru, na ktorom služby prevádzkujeme - sme systémovým integrátorom Supermicro
 • Moderné procesory Intel Xeon
 • Storage s diskovými poľami v RAID 6 alebo RAID 10 so spare diskami
 • Nastavenie ľubovoľného pomeru CPU/RAM/SSD
 • Vyhradená operačná pamäť a vCPU pre každú VPS
 • IPv4 a IPv6 ku každej VPS zadarmo
 • Anti DDoS ochrana v cene VPS
 • Garantovaná dostupnosť
 • Možnosť vytvorenia snapshotu
 • Zálohovanie do inej lokality
 • Neobmedzený prenos dát
 • Zriadenie VPS zadarmo
 • Podpora od technických administrátorů ANAFRA