VPS pro ERP systémy


Uvažujete o nasadení ERP systému ako Helios, K2, SAP, ABRA, či inom do Vašej firmy? Čaká Vás obnova hardware alebo uvažujete o prechode do cloudu?

Máme pre Vás optimálne riešenie v podobe virtuálnych privátnych serverov (VPS), ktoré sú spravované administrátormi ANAFRA a prevádzkované výhradne na našej infraštruktúre v dátových centrách v ČR.

Výhody ANAFRA riešenia:

 • Pripravíme Vám prostredie na VPS šité na mieru ERP systémom
 • Naše technické riešenie vychádza z mnohoročných skúseností , ktoré sme nadobudli prevádzkou mnohých ERP systémov
 • Pri migrácii a inštalácii aktívne spolupracujeme s dodávateľom systémov, zákazník má tak minimálne starosti spojené s týmito úkonmi
 • Využitím VPS odpadá morálne zastarania fyzického hardwaru a jeho spoľahlivosti v čase, teda migrácia systému každých 3 - 5 rokov
 • Zabezpečíme plnú správu VPS , tak aby ste sa mohli venovať iba Vášmu core-business
 • Dáta sú uložené v dátových centrách v ČR a sú spravované administrátormi ANAFRA , nikto okrem Vás nebude mať k Vašim dátam či kontaktom prístup
 • Váš systém bude každý deň automatický zálohovaný a prenesený do inej lokality, odpadnú Vám obavy zo straty dát pri napadnutí Vášho počítača / servera vírusom či havárií

Riešenie infraštruktúry ANAFRA

ERP systémy prevádzkujeme na platforme virtuálnych privátnych serverov (VPS) vyhradenej pre každého zákazníka. Použitý koncept sa odvíja predovšetkým podľa počtu pristupujúcich používateľov a súvisiaceho licenčného modelu. Najčastejšie varianty riešenia:

 1. Data (SQL server) sú uložené na VPS. Klient aplikácie je uložený na PC užívateľa a cez VPN pristupuje k dátam na VPS. Medzi klientsku častí a serverovú prebieha šifrované spojenie. V tomto prípade je nutná vyššia náročnosť na kapacitu linky medzi užívateľom a serverom.
 2. VPS s terminálovým prístupom + VPS s dátami (SQL server). K jednej VPS pristupujete vzdialenou plochou a pracujete na nej s ERP systémom a na ďalšom oddelenom VPS serveri beží typicky SQL server, v ktorom sú uložené dáta. Odpadá vyššiu náročnosť na kapacitu linky u zákazníka.

Riziká a nevýhody ERP systému na vlastnom hardware

Najčastejšie dôvody, prečo našim zákazníkom pomáhame zmeniť doposiaľ zavedený spôsob prevádzkovania ERP systémov na serveri fyzicky umiestnenom v kancelárii:

 1. O fyzický server umiestnený v kancelárii sa musí "niekto" aktívne starať
 2. Morálne zastarávanie HW, ktorý je potrebné meniť a teda aj migrovať systém
 3. Neaktualizovaný operačný systém, ktorý predstavuje veľké bezpečnostné riziká
 4. Spotreba elektrickej energie v rádoch minimálne vyšších sto korún každý mesiac
 5. Nepríjemný hluk či teplo, ktoré server generuje
 6. Absencia vzdialeného prístupu umožňujúce prácu z domova či ciest
 7. Občasné zálohovanie v režime "keď si užívateľ spomenie" alebo jeho úplná absencia

Používate aktuálne riešenie, ktoré opisujeme a uvedomili ste si riziká? Radi Vám pomôžeme nájsť cestu, ako vykonať migráciu do vyhradeného prostredia k nám.