Varianty infraštruktúr pre VPSVirtuálne servery prevádzkujeme na našej infraštruktúre ACE (Anafra Cloud Enviroment) a tiež na „štartovacej“ variante ACEEL (Anafra Cloud Enviroment Entry Level).

Výhody ACE oproti ACEEL:

  • „Cloudová“ infraštruktúra odolná voči poruchám HW
  • VPS sú riadené HA clusterom
  • Supermicro Blade servery - HI-end HW (výkonnejšia CPU a konektivita 10Gbps)
  • Garantovaná dostupnosť až 99,99% podľa varianty SLA
  • Väčšia početnosť záloh
Blokové schéma zapojení varianty ACE:
Blokové schéma zapojení varianty ACEEL: