Virtuálne servery


Uchopili sme cloudové prostredie i s jeho výhodami a preniesli sme ho do zrozumiteľnej služby virtuálnych serverov. Prevádzkujeme ich výhradne na našej infraštruktúre v dátových centrách v ČR, ktoré spravujú administrátori ANAFRA.

Kľúčové vlastnosti virtuálnych serverov:

  • KVM virtualizácia postavená na technológii Proxmox
  • VPS efektívne využíva výkon fyzického HW len v rozsahu, ktorý skutočne potrebujete
  • Riešenie je odolné proti zlyhaniu HW prvku
  • Škálovatenosť – možnosť upgrade RAM, vCPU alebo kapacity storage – online
  • Infraštruktúra je navrhnutá ako dlhodobo udržateľná (aktualizácia HW, SW) bez obmedzenia prevádzky VM
  • Optimálne vyvažuje potreby zákazníka, dostupnosť služby a cenu za predmetnú službu poskytovaného riešenia
  • VPS sú prevádzkované a spravované výhradne na našej IT infraštruktúre administrátormi ANAFRA

Virtuálny server je možné využívať obdobne ako dedikovaný server, VPS je úplne v správe zákazníka a prostredníctvom administrácie môže pristupovať ku konzole (KVM) a vykonať prípadný reštart.

Administrátori ANAFRA pomáhajú od analýzy potrieb zákazníka, cez inštaláciu operačného systému a aplikácií, až po kompletnú správu serveru, kde prijmeme zodpovednosť za prevádzku projektov zákazníka v podobe služby managed VPS. Virtuálne servery môžu byť prevádzkované s operačným systémom Linux i Windows.